Agility PiirM-joukkueilmot

Kuva Päivi Remula

ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN AGILITYN JOUKKUEPIIRINMESTARUUSKILPAILU lauantaina 27.06.2020  Järjestäjänä Forssan Pussikoirat ry

 

Hakemukset mieluiten heti, mutta viimeistään 10.5.2020 mennessä

JANKK:n PiirM-joukkueiden kokoaminen: Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, joukkueeseen valitaan koirakot ensin 3-luokan koirakoista, kriteerinä SAGI:n ranking-lista. Sen jälkeen joukkueita täydennetään tarvittaessa 2-luokkalaisilla. Mikäli joukkueeseen edelleen tarvitaan osallistujia täydennetään joukkuetta 1-luokkalaisilla. Mikäli 1-2-luokan hakemuksia on enemmän kuin paikkoja, valitaan kunkin luokan koirakot vertaamalla ajalla 1.5.2019-30.4.2020 koirakon saavuttamia 0-tuloksia kisaosallistumisten määrään.

Joukkueeseen etusijalla ovat JANKK:n lisenssillä kilpailevat koirakot. Mikäli joukkuetta ei saada koottua JANKK:n lisenssillä kisaavista koirakoista, voidaan joukkueeseen valita myös muiden yhdistysten lisenssillä kilpailevia koirakoita, mikäli lisenssinhaltijan oma seura on antanut siihen kirjallisen luvan.
-------

JOUKKUEPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Joukkuepiirinmestaruudesta kilpailevat Etelä-Hämeen kennelpiirin jäsenyhdistykset. Lisäksi kennelpiirin
joukkuemestaruuskilpailuun voivat osallistua ne rotujärjestöt, joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella.
Yhdistys voi osallistua kilpailuun yhdellä tai useammalla mini-, medi- ja maksijoukkueella. Tarvittaessa
kilpailunjärjestäjä voi rajoittaa joukkueiden määrää. Mahdollisesta rajoituksesta ja rajoitusperusteista on
mainittava kilpailuanomuksessa.
Ohjaajan on oltava joukkuekilpailussa edustamansa yhdistyksen jäsen. Ohjaaja voi edustaa
joukkuekilpailussa myös muuta kuin varsinaista lisenssiseuransa saatuaan siihen kirjallisen luvan
lisenssiseuraltaan. Yhden kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa ohjaaja voi yhdessä kokoluokassa
edustaa vain yhtä yhdistystä. Ohjaaja voi osallistua usean eri kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailuihin
eri koirilla.
Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa kalenterivuosittain.
---
JOUKKUEPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Joukkuekilpailussa kilpaillaan erikseen mini-, medi- ja maksiluokissa.
Joukkuepiirinmestaruuskilpailu käydään agilityradalla.
Joukkueluokassa kilpaileva joukkue muodostuu 3-4:stä samaan kokoluokkaan kuuluvasta koirakosta. Lisäksi
joukkueeseen voidaan nimetä yksi varakoirakko.
Joukkuetulos saadaan laskemalla joukkueen kolmen parhaan koirakon tulokset yhteen ja yhteistulos
ratkaisee joukkuekilpailun sijoitukset. Joukkuekilpailussa yhteistuloksen (virheet ja suoritusaika) ollessa
täsmälleen sama eri joukkueilla, voittaa se joukkue, jolla on radalta vähemmän suoritusvirheitä. Jos
yhteistulos on edelleen tasan, sijoitukset jaetaan.
Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan.

JOUKKUEPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Osallistuvat yhdistykset ilmoittavat piirinmestaruusjoukkueiden kokoonpanot kilpailun järjestäjän ohjeiden
mukaan. Joukkueen kokoonpanoa ei voi muuttaa ilmoittautumisajan päätyttyä.