NOSEWORK

Kesän 2021 Nose Work – ryhmäkuvaukset:

 

Kilpailemaan tähtäävät, jatko kevään kurssiin – Anne ja Pirjo tiistai klo 16-18

Ryhmään otetaan 6 koirakkoa, Ryhmä kokoontuu 12 kertaa.

Kilpailemaan tähtäävät ryhmään voi hakea koirakot, jotka osaavat tehdä etsintää kaikissa neljässä etsintämuodossa.

 

Tavoitteelliset etsijät – Tiia-Maria Keskiviikko ryhmä 1 klo 16:30-18:15, ryhmä 2 klo 18:30-20:15

Ensisijaisesti etsintä-ryhmässä harjoitelleet koirakot. Kurssilla vahvistetaan jo opittuja taitoja sekä haetaan nopeutta ja varmuutta ilmaisuun, ohjaajan toimintaan sekä tehdään monipuolisesti erilaisia etsintöjä ja etsintämuotoja. Kurssille voi hakea sellaiset koirakot, jotka ovat lähes koevalmiita tai aikovat tähdätä kokeisiin.

Ryhmään otetaan 4-6 koirakkoa. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa.

 

Perusteet – Paula ja Päivi keskiviikko klo 18:30-20

Hajutyöskentelyn perusteet, jatkokurssi

Ryhmä on ensisijaisesti suunnattu koirakoille, jotka ovat käyneet perusteet kurssin.
Kurssilla viedään jo opittuja alkeistaitoja eteenpäin ja tutustutaan erilaisiin piiloihin ja etsintäalueisiin. Kurssilla keskitytään myös ilmaisun vahvistamiseen, ohjaajan toimintaan ja ohjaamiseen, sekä vahvistetaan koiran itsenäistä työskentelyä.

Nosework-ryhmissä treenaaminen kuluttaa talkootunteja kuten muutkin viikkoryhmät. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, valinta tehdään tehtyjen talkootuntien mukaan.

Ryhmään otetaan 4 koirakkoa. Ryhmä kokoontuu 12 kertaa. 

 

Alkeiskurssi – Laura maanantai klo 16:30-18

Hajutyöskentelyn alkeet

Ryhmä on ensisijaisesti uusille harrastajille suunnattu tai koirakoille, jotka ovat aivan lajin alkutekijöissä. 
Kurssilla sisään ajetaan nosework 1-luokan haju eukalyptus sekä tutustutaan myös 2- ja 3- luokan hajuihin. Lisäksi harjoitellaan hajuerottelua, ilmaisua sekä etsinnän perusteita. Kotona harjoittelu on äärimmäisen tärkeää ja se määrittää kuinka paljon edistystä kurssin aikana tapahtuu. Kotiin tarvitset lasipurkkeja n. 6-12 kpl jotka ovat samanlaisia ja purkin suu sellainen ettei koira saa kieltä laitettua purkin pohjalle. Ryhmä harjoittelee jankk hallin eri tiloissa.

Nosework-ryhmissä treenaaminen kuluttaa talkootunteja kuten muutkin viikkoryhmät. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, valinta tehdään tehtyjen talkootuntien mukaan.

Ryhmään otetaan 4 koirakkoa. Ryhmä kokoontuu 12 kertaa. 

 

Kesä-Nose, lyhyt kurssi – Jaana 6 kertaa tiistai klo 19-20:30

NOSEA KESÄPUUHAKSI

Ryhmä on tarkoitettu eri ikäisille ja -tasoisille koirakoille, jotka ovat jo ainakin vähän tutustuneet lajiin. Tavoitteena on osaamisen lisääminen ja koiran kanssa yhdessä tekeminen hyvällä kesäfiiliksellä ilman paineita. Kouluttaja suunnittelee harjoitukset huomioiden koirakon tason.

Vaikka varsinaisena tavoitteena ei ole valmentaa koirakoita kokeisiin, noudatetaan harjoituksissa yleistä noseworkin ohjeistusta esim. käyttäytymisestä etsintäalueella.

Kurssin tarkoitus on antaa koirallesi itseluottamusta, onnistumisia ja uusia oivalluksia, sinulle oppia koirasi elekielen lukemiseen, motivointiin ja palkkaukseen ja ideoita kotitreeneihin. Keskitytään ilmaisun vahvistamiseen ja mukaviin etsintöihin sopivasti osaamista haastaen.

Ryhmä kokoontuu kesäkauden aikana 6 kertaa (1.5.-30.6.2021).

Koulutuspaikkana on pääasiassa JANKK hallin alue, mutta retket lähialueella mahdollisia.

Ryhmän koko on 4 koirakkoa.

 

Harrasteryhmä – Merjan ja Anun ryhmien kuvaus – 12 kertaa maanantai klo 18-19:30

NOSE HARRASTERYHMÄ, 4 koirakkoa

Ryhmä on tarkoitettu eri ikäisille ja -tasoisille koirille ohjaajineen. Tavoitteenasi voi olla lajiin tutustuminen, aikaisempien taitojen mieleen palauttaminen tai osaamisen lisääminen. Kouluttaja suunnittelee harjoitukset huomioiden koirakon tason.

Vaikka harrasteryhmässä tavoitteena ei ole valmentaa koirakoita kokeisiin, noudatetaan harjoituksissa yleistä noseworkin ohjeistusta esim. käyttäytymisestä etsintäalueella.

Koirasi oppii:

  • kehittämään itseluottamustaan
  • tunnistamaan, etsimään ja ilmaisemaan kohdehajun sekä sisä- että ulkotilassa

Ohjaajana opit:

  • koirasi motivointia, tukemista ja palkkaamista
  • lukemaan koirasi elekieltä ja tunnistamaan sen ilmaisun kätköllä

Ryhmä kokoontuu kesäkauden aikana 12 kertaa (1.5.-30.8.2021).

Koulutuspaikkana on JANKK hallin alue.