KOULUTUSOHJAAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

photo P.Remula

Janakkalan Koirakerho hakee säännöllisesti uusia kouluttajia ja päivittää kouluttajatietoja ennen ryhmäpaikkojden julkaisemista.

 

Treenipäivät
Treenit pidetään pääsääntöisesti arkipäivisin kolmella sisäkentällä klo 16-22. Kaikkien lajien harjoituksia on toivottu myös eri päiville. Ulkopuolisille vuokraajille tullaan todennäköisesti vuokraamaan yksi kenttä tiistaista torstaihin.

Mikäli viikonloppuun sijoitetaan ryhmiä, toivotaan niiden aloittavan aikaisintaan klo 18 ja koutseja sekä ryhmäläisiä varautumaan siihen, että koulutuksia, kilpailuja yms. tapahtumia järjestetään viikonloppuisin joten viikkokoulutuksia joudutaan perumaan/siirtämään. 

Kouluttajan edut
Koulutustunneista kertyy talkootunteja.
Janakkalan Koirakerho tukee kouluttajia mm. järjestämällä kerran koulutuskaudessa koulutuksen, jonka aiheena on koulutusohjaajan taitojen päivittäminen muiden kouluttamisesta. 
Janakkalan koirakerho tukee kouluttajan tieto-taidon kartuttamista kouluttajan osallistuessa JANKK:n järjestämiin lajikoulutuksiin. Kouluttajilla on oikeus käyttää harjoitustiloja koulutusten suunniteluun ja testaamiseen. Kouluttaja saa matkakorvauksen koulutusmatkoista.

Pääsääntöisesti kouluttaja sitoutuu koko kauden kestävän ryhmän ohjaukseen. Mikäli halutaan pitää lyhyempiä kursseja, tulee ne jaksottaa niin ettei kentälle jää tyhjää ja esittää perustelu miksi esim. vain 6 harjoituskertaa.

Agilityssä toivotaan kouluttajan sitoutuvan koko hallikauden (syys- ja kevätkausi) kestävän ryhmän ohjaukseen.

Huom! 

Syyskausi -21 on 1.9.-31.12.2021 sisältäen 12 koulutuskertaa.

Kevätkausi -22 on  1.1.-30.4.2022 sisältäen 12 koulutuskertaa.

Kesäkausi -22 on 1.5.-30.8.2022 sisältäen 12 koulutuskertaa

Koulutusohjaaja voi valita harjoituskerrat oman aikataulunsa mukaisesti, kunhan sovitut 12 kertaa tulee täyteen kausittain.  Omalle ryhmälle tulee jokaisen koulutusohjaajan tiedottaa kokoontumisten päivämäärät siten, ettei sekaannuksia synny!

 

Seuraava koulutusohjaajahaku viikoilla 40-41!