KOULUTUSOHJAAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

KOUTSIHAKU KAUDELLE 232017 AVOINNA 5.6. - 18.6.2017

Janakkalan Koirakerho hakee säännöllisesti uusia kouluttajia ja päivittää kouluttajatietoja ennen ryhmäpaikkojen julkaisemista.

Treenipäivät
Pääsääntöisesti arkipäivisin


Mikäli viikonloppuun sijoitetaan ryhmiä, toivotaan niiden aloittavan aikaisintaan klo 17 ja varautumaan siihen, että koulutuksia, kilpailuja  yms. tapahtumia järjestetään viikonloppuisin joten viikkokoulutuksia joudutaan perumaan/siirtämään. 

Kouluttajan edut
Koulutustunneista kertyy talkootunteja. Janakkalan Koirakerho tukee kouluttajia mm. koulutusedulla.

Pääsääntöisesti tulee pitää koko kauden kestäviä ryhmiä. Mikäli halutaan pitää lyhyempiä kursseja, tulee ne jaksottaa niin ettei kentälle jää tyhjää ja esittää perustelu miksi esim. vain 6 harjoituskertaa

Kausi 3/2017 1.9.-31.12.2017 (sisältää väh. 12 harjoituskertaa)
Hallin rakennusprojektin vuoksi saatetaan harjoituskertoja vähentää

Koulutusohjaaja voi valita harjoituskerrat oman aikataulunsa mukaisesti, kunhan sovitut 12 kertaa tulee täyteen.  Omalle ryhmälle tulee jokaisen koulutusohjaajan tiedottaa kokoontumisten päivämäärät siten, ettei sekaannuksia synny!

Muutto sisähalliin on näillänäkymin syyskuun alussa.