KOULUTUSOHJAAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

KOULUTTAJIEN TÄYDENNYSHAKU KAUDELLE 1/2021, ILMOITTAUTUMINEN 13.10.-25.10.2020

Janakkalan Koirakerho hakee säännöllisesti uusia kouluttajia ja päivittää kouluttajatietoja ennen ryhmäpaikkojden julkaisemista.

 

Treenipäivät
Pääsääntöisesti arkipäivisin kolmella sisäkentällä klo 17-22. Kaikkien lajien harjoituksia on toivottu myös eri päiville.  

Mikäli viikonloppuun sijoitetaan ryhmiä, toivotaan niiden aloittavan aikaisintaan klo 18 ja koutseja sekä ryhmäläisiä varautumaan siihen, että koulutuksia, kilpailuja  yms. tapahtumia järjestetään viikonloppuisin joten viikkokoulutuksia joudutaan perumaan/siirtämään. 

Kouluttajan edut
Koulutustunneista kertyy talkootunteja.
Janakkalan Koirakerho tukee kouluttajia mm. järjestämällä kerran koulutuskaudessa koulutuksen, jonka aiheena on koulutusohjaajan taitojen päivittäminen muiden kouluttamisesta. 
Janakkalan koirakerho tukee kouluttajan tieto-taidon kartuttamista kouluttajan osallistuessa JANKK:n järjestämiin lajikoulutuksiin. Kouluttajilla on oikeus käyttää harjoitustiloja koulutusten suunniteluun ja testaamiseen

Pääsääntöisesti kouluttaja sitoutuu koko kauden kestävän ryhmän ohjaukseen. Agilityryhmien kouluttajien toivotaan sitoutuvan sekä syys- että kevätkauden kouluttamiseen.

Mikäli halutaan pitää lyhyempiä kursseja, tulee ne jaksottaa niin ettei kentälle jää tyhjää ja esittää perustelu miksi esim. vain 6 harjoituskertaa tai vain syys- tai kevätkausi.

Huom! 

Kevätkausi on 1.1.-30.4.2021 sisältäen 12 koulutuskertaa.

Koulutusohjaaja voi valita harjoituskerrat oman aikataulunsa mukaisesti, kunhan sovitut 12 kertaa tulee täyteen.  Omalle ryhmälle tulee jokaisen koulutusohjaajan tiedottaa kokoontumisten päivämäärät siten, ettei sekaannuksia synny!

 Ilmoittaudu: