Noseworkin koulutusryhmät

JANKK Nosework-ryhmien kuvaukset / Kesä 2024

Nosework ryhmät saattavat harjoitella myös muualla kuin Jankk Areenalla

 

Koekoirakot / tiistai 17:00-18:30
Päivi Täppinen, apukouluttajana Heidi Järveläinen

12 kertaa touko- elokuussa, hinta 114 € / koirakko, ryhmään otetaan 4 koirakkoa.

Harjoitukset Jankk Areenalla tai muussa kouluttajan määrittämässä paikassa.

Kuluttaa talkoita 10 tuntia.

 

Harrasteryhmä - Taitavat harrastajat / keskiviikko 17:30-19:30

Jaana Salmela

6 kertaa touko-kesäkuussa, hinta 57 € / koirakko, ryhmään otetaan 6 koirakkoa.

Harjoitukset kouluttajan määrittämässä paikassa.

Kuvaus: Haluatko treenata nosea monipuolisesti yhdessä koirasi kanssa harrastaen ja yhä paremmaksi kaksikoksi kehittyen, mutta ette voi käydä kokeissa? Tämä ryhmä on sinulle! Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti koirakoille, jotka eivät voi tai joilla ei ole oikeutta osallistua virallisiin kokeisiin. Möllikokeissa käyminen ei ole este ryhmään pääsylle. Kaikki etsintämuodot tulisi olla tuttuja, etsinnän perusteet hallussa, lajin säännöt selvillä ja ehkä jo vähän muitakin hajuja haistettu. Perusteet siis hallussa ja nyt ollaan lisää treeniä ja haasteita vailla. Ryhmän tavoitteena on antaa mielekästä tekemistä ja uusia oivalluksia kaikenlaisille koirakoille - niille aivan erityisille, jotta mieli pysyy virkeänä ja aivot saavat työtä.

Kuluttaa talkoita 5 tuntia.

 

Kokeisiin tähtäävät koirakot / keskiviikko 19:30-20:30
Anu Hongisto ja Pirjo Yli-Muilu

12 kertaa touko- elokuussa, hinta 114 € / koirakko, ryhmään otetaan 4 koirakkoa.

Harjoitukset Jankk Areenalla tai muussa kouluttajan määrittämässä paikassa.

Kuluttaa talkoita 10 tuntia.

 

Koekoirakot / torstai 18:30-20:00

Ilona Joensuu

12 kertaa touko-elokuussa, hinta 114 € / koirakko, ryhmään otetaan 4 koirakkoa

Harjoitukset Jankk Areenalla tai muussa kouluttajan määrittämässä paikassa.

Kuluttaa talkoita 10 tuntia.

 

Alkeet 1 / perjantai 18:00-19:30

Merja Vanhanen

12 kertaa touko-elokuussa, hinta 114 € / koirakko, ryhmään otetaan 4 koirakkoa

Harjoitukset Jankk Areenalla tai muussa kouluttajan määrittämässä paikassa.

Kuluttaa talkoita 10 tuntia.

 

 

Vuodelle 2024 ei ole valmennusryhmää.

ALKEET 1

Nose Work alkeissa sisäänajetaan 1-luokan haju, harjoitellaan hajuerottelua sekä ilmaisun ja etsinnän alkeita. Lajia voi harrastaa koira kuin koira karvoihin katsomatta, kunhan nenä toimii. Nosessa koira pääsee toteuttamaan lajityypillistä käytöstä innoittavassa etsinnän maailmassa. Tämä harrastus on mukava tapa aktivoida koiraa, kasvattaa koiran itseluottamusta ja motivaatiota sen työskennellessä itsenäisesti. Samalla vahvistuu myös yhteistyö ohjaajan kanssa. Ohjaajalle tämä laji antaa taitoa lukea koiran elekieltä sekä palkkaamisen oikeaa ajoittamista. Laji ei vaadi erityistaitoja ja se soveltuu kaiken ikäisille koirille ja ohjaajille. Ryhmä harjoittelee pääasiassa jankk-areenalla.


ALKEET 2

Alkeet 2 ryhmässä lähdetään viemään eteenpäin alkeet 1:ssä opittuja taitoja mm. syventämällä ilmaisua sekä lisäämällä sen selkeyttä ja kestoa etsinnöissä. Koirako tutustuu myös erilaisiin etsintämuotoihin. Ryhmässä syvennetään etsinnän perustaitoja, erilaisia korkeuksia ja kätköpaikkoja. Ryhmä soveltuu koirakoille oli koetavoitteita tai ei. 
Ryhmässä huomioidaan koirakot yksilöinä; kuitenkin ryhmäkuvauksen tason mukaisesti. Ryhmä saattaa harjoitella myös muualla kuin jankk-areenalla. 

Ensisijaisina hakijoina ryhmään ovat Alkeet 1 ryhmän käyneet koirakot.


 

HARRASTERYHMÄT


Harrasteryhmät soveltuvat kaikille koirakoille, joilla on hallussaan noseworkin perustaidot (kts. kuvaukset ryhmistä Alkeet 1 ja 2). Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti koirakoille, joilla ei välttämättä tällä hetkellä ole koetavoitteita. Mikäli sellaisia matkan varrella tulee, nämä ryhmät antavat erittäin hyvät valmiudet jatkaa kilpailemaan tähtääviin ryhmiin myöhemmin.
Ryhmät sopivat koiran aktivoimiseen, lisäävät motivaatiota ja koiranlukutaitoa. Harrasteryhmät tarjoavat hauskoja etsintöjä niin koiralle kuin ohjaajallekin ilman koepainetta. Ryhmät saattavat harjoitella osan tai kaikki kerrat myös muualla kuin jankk-areenalla.


KOKEISIIN TÄHTÄÄVÄT

Ryhmä soveltuu koirakoille, joiden tähtäimessä on virallisiin nosework kokeisiin osallistuminen. Koirakoilla tulee olla hallussaan noseworkin perustaidot (kts. kuvaukset ryhmistä Alkeet 1 ja 2)

Ryhmässä harjoitellaan 1-luokan mukaisia etsintöjä ja etsintävalmiuksia kokeita silmällä pitäen. Ryhmässä harjoitellaan pääasiallisesti 1-luokan hajulla, mutta tutustutetaan koirakoille myös jo muut nosework kokeissa käytettävät 2- ja 3-luokan hajut. Kauden aikana harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kaikkia etsintämuotoja.  Ryhmässä koirakot huomioidaan yksilöinä ryhmäkuvauksen tason mukaisesti. Ryhmä saattaa harjoitella myös muualla kuin jankk-areenalla. 


KOEKOIRAKOT

Ryhmä soveltuu koirakoille, jotka jo osallistuvat 1. tai 2. luokan kokeisiin. Ryhmässä harjoitellaan kokeenomaisia alueita tai yksittäisiä teemoja, jotka vievät koirakoita eteenpäin koesuorituksissa. Ryhmässä harjoitellaan kaikilla nw koeluokkien hajuilla. Harjoituksissa keskitytään mm. aikapaineeseen, harjoitellaan uusien sääntöjen mukaista palkkausta ylläpitäen koiran motivaatiota, häiriöitä sekä ohjaajille varmuutta toimia koetilanteessa. Koirakot huomioidaan yksilöinä ryhmäkuvauksen tason mukaisesti. Ryhmä saattaa harjoitella myös muualla kuin jankk-areenalla.